Augmenten les transaccions immobiliàries d'habitatge de segona mà

Encara estem lluny de les xifres rècord de fa 10 anys, en els últims temps s'aprecia una clara recuperació de la venda d'habitatges.

A tall d'exemple, la següent taula mostra les transaccions immobiliàries dels últims 10 anys d'habitatges de segona mà als municipis on el grup immobiliari Immomax té oficines:

 

Municipi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Barcelona 16.848 20.420 17.967 11.725 7.505 8.027 10.919 6.983 8.301 8.846 11.641
Castelldefels 1.250 1.174 1.029 622 310 330 525 289 287 333 488
Esplugues de Llob. 373 478 426 293 132 156 222 135 220 247 172
L'Hospitalet de Llob. 2.741 3.305 3.061 2.100 1.045 1.141 1.478 1.085 1.138 1.122 1.352
Sant Boi de Llob. 1.456 1.330 1.086 662 316 259 423 272 306 296 349
Sant Feliu de Llob.    479 580 540 272 131 138 203 122 133 124 167
Tortosa 708 770 785 541 160 165 157 136 147 181 181
Vallirana 157 256 212 124 55 50 62 35 45 31 47
Viladecans 1.005 1.120 1.008 540 260 266 437 209 252 227 229
Total 25.040 29.453 26.133 16.889 9.924 10.535 14.435 9.271 10.840 11.407 14.707

 Font: Ministeri de Foment, càlculs propis.