Castelldefels aplica un pla de mesures urgents en relació a l'habitatge

Castell de CastelldefelsL'Ajuntament de Castelldefels comença a aplicar l'exempció de pagar la plusvàlua municipal en cas de dacions en pagament o execucions hipotecàries de l'habitatge habitual en tots aquells casos que compleixen amb els requisits que estableix la llei aprovada el 2014.

A més d'aquesta actuació d'ofici, l'Ajuntament intervindrà en aquells casos en què els afectats ho sol·liciten amb caràcter retroactiu al 2010, complint certs requisits.

Concretament, el deutor o qualsevol altre membre de la unitat familiar no poden disposar d'altres béns o drets en quantia suficient per pagar la totalitat del deute hipotecari. A més, el pis o la casa objecte de la plusvàlua ha de ser la residència habitual. El contribuent ha d'haver estat empadronat de manera ininterrompuda durant almenys dos anys anteriors a la compra-venda o des del moment de la compra si aquest període fos inferior als dos anys.

Una altra de les mesures que s'estan gestionant és l'adjudicació de 7 pisos de lloguer a Castelldefels a famílies en dificultats.

Font: www.castelldefels.org